နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန စီမံခန႔္ခြဲေရးသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၇၀)၊ စက္ႀကီးပန္းထိုးသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၅)၊စာေရးဝန္ထမ္းသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁၀၃) လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေရးသင္တန္းမ်ားဆင္းပြဲ

by Thinmbadm1n / Dec 28, 2018 / comments

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ  ၂၈  ရက္ 

         နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရး ေက်ာင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားလုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး သင္တန္းမ်ားျဖစ္သည့္ စီမံခန႔္ခြဲေရးသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၇၀)၊ စက္ႀကီးပန္းထိုးသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၅)၊ စာေရးဝန္ထမ္း သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁၀၃)သင္တန္းမ်ားဆင္းပြဲ အခမ္းအနားကို နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနတို႔မွ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ စုစုေပါင္း (၁၃၉)ဦးျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

      အဆိုပါ သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားသို႔ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာမင္းသန႔္ တက္ေရာက္၍ သင္တန္းဆင္းမိန႔္ခြန္းေျပာၾကားၿပီး  သင္တန္းထူးခြၽန္ဆုမ်ားႏွင့္ သင္တန္းဆင္းေအာင္လက္မွတ္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းကာလမွာ (၈-၁၀-၂၀၁၈) မွ (၂၈-၁၂-၂၀၁၈) ရက္ေန႔ထိ ရက္သတၱ (၁၂)ပတ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ပါသည္။