နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း သင္တန္းမ်ားဖြင့္ပြဲတက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္းႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားစစ္ေဆးျခင္း

by Thinmbadm1n / Apr 29, 2019 / comments

ရန္ကုန္ ဧၿပီ ၂၉ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ သည္ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ဦးသိန္းေဌးဦး ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါ လ်က္ ယေန႔နံနက္(၀၉:၀၀)နာရီတြင္ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရး ေက်ာင္း ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရး သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၅)၊ စီမံခန႔္ခြဲေရးသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၇၂)၊ စာေရးဝန္ထမ္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁၀၅) ၊ အဆင့္ျမင့္ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၃၅) သင္တန္းမ်ားဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္၍သင္တန္းဖြင့္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး သင္တန္းသား/ သူမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး လိုက္လံႏွုတ္ဆက္၍ သင္တန္းသား/သူမ်ား ႏွင့္ စုေပါင္း မွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပုံရိုက္ကူးခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ႏွင့္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား ၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ သင္တန္းသား/သူမ်ား စုစုေပါင္း(၂၅၀)ဦးခန႔္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး သင္တန္းကာလရက္ သတၱပါတ္ (၁၂)ပါတ္ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။

          ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအားေတြ႕ဆုံခဲ့၍ ေက်ာင္း၏တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ညႇိႏိႈင္းျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ (၄)ထပ္ စာသင္ေဆာင္ႏွင့္ ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ႀကီးေနအိမ္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း အား ၾကည့္ရွုစစ္ေဆးခဲ့ရာ အင္ဂ်င္နီယာမွဴးႀကီး ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ ပါသည္။ ဆက္လက္၍ သင္တန္းမ်ား ေဆြးေႏြးပို႔ခ်ေနမွုမ်ားကိုလိုက္လံၾကည့္ရႈခဲ့ၿပီး သင္တန္းသား/သူမ်ား ႏွင့္အတူေန႔လယ္စာ သုံးေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

          ဆက္လက္၍ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္၊ ရန္ကုန္သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ (၄)ထပ္စာသင္ေဆာင္ ၊ ေက်ာင္းသား (၅၀၀)ဆံ့ စုေပါင္းစာသင္ခန္းမ(Theatre)ႏွင့္ (၆)ခန္းတြဲ (၃)ထပ္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ ေဆာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားအားၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ရွင္းလင္း တင္ျပခဲ့ပါသည္။ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး က နိုင္ငံေတာ္ ဘ႑ာေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားျဖစ္သျဖင့္ မလိုလားအပ္ေသာ ေလလြင့္ဆုံးရွုံးမွုမ်ားမရွိေစေရး၊ ခြင့္ျပဳသည့္ လုပ္ငန္းတန္ဖိုးႏွင့္ ညီမၽွသည့္အရည္အေသြးႏွင့္ သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံညႊန္းျပည့္မီေစေရး၊ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း အခ်ိန္မီ ၿပီးစီးေရးတို႔ကို မွာၾကားခဲ့ကာ ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ထပ္မံေဆာက္လုပ္ရန္ လ်ာထားသည့္ (၄)ထပ္ေက်ာင္းသူအိပ္ေဆာင္ ေဆာက္လုပ္မည့္ ေျမေနရာအားၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

          ထို႔ေနာက္ဒီဂရီေကာလိပ္ အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာမင္းသန႔္ က ဒုတိယစာသင္ႏွစ္ဝက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားရွိမွုမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ား အား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက ေက်ာင္း၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ညႇိႏိႈင္းျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ ဒီဂရီေကာလိပ္ရွိ စာသင္ခန္းမ်ား၊ အိပ္ေဆာင္မ်ား၊ စားရိပ္သာမ်ား၊ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာမ်ား ေက်ာင္းတြင္း စိမ္းလန္းစိုေျပေရး ေဆာင္ရြက္ ထားမွုမ်ားႏွင့္ ေရ/မီးရရွိမႈ အေျခအေနမ်ားအား ၾကည့္ရွုစစ္ေဆး ခဲ့ပါသည္။

 

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ၊ ပညာေရး ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္ (၁)ခု ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားစြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္ (၂) ေက်ာင္းကို ရန္ကုန္ႏွင့္ စစ္ကိုင္းတို႔တြင္ ဖြင့္လွစ္ ထားရွိၿပီးနယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ တကၠသိုလ္ဝင္တန္းေအာင္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား လက္ခံသင္ၾကား ေပးလ်က္ရွိပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္တြင္ ပညာေရးဘြဲ႕ ႏွင့္ ျပည္ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္တြင္ ဝိဇၨာဘြဲ႕၊ သိပၸံဘြဲ႕ႏွင့္ ေအဂ်ီတီအိုင္ဒီပလိုမာ ေပးအပ္လ်က္ရွိၿပီးတစ္ႏွစ္လၽွင္ ေက်ာင္းသား/သူ(၉၀၀)ေက်ာ္ ေမြးထုတ္လ်က္ ရွိၿပီး နယ္စပ္ေဒသ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပး လ်က္ရွိေၾကာင္းသတင္းရရွိပါသည္။