နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ Solar တင္ဒါ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပ

by Thinmbadm1n / May 03, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၃

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီး ဌာန ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ Solar တင္ဒါဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔ နံနက္ ၉:၃၀ အခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန စုေပါင္းအစည္းအေဝး ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ တင္ဒါစီစစ္ ေရြးခ်ယ္ေရးေကာ္မတီ ဥကၠဌ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ျမန္မာနိုင္ငံသားတိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

          ေရွးဦးစြာ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္မွ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး  နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္မွ တင္ဒါေခၚယူရျခင္းႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

          ဆက္လက္၍ တိုင္းရင္းသားကုမၸဏီမ်ားမွ တင္ဒါအဆိုျပဳေဈးႏွုန္းမ်ားအား သတ္မွတ္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ႏွင့္အညီ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ၾကသည္။

          အဆိုပါ 100W Solar (၂၁၀၄) စုံအား ကယားျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ၊ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသမ်ား၌ တပ္ဆင္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါ သည္။