နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဉီးစီးဌာန၊ အမ်ိဳးသမီးအိမ္တြင္းမႈ သက္ေမြး လုပ္ငန္းပညာသင္တန္းေက်ာင္း(ပုသိမ္)တြင္ ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းႏွင့္ အိမ္တြင္းမႈ သင္တန္းမ်ားဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

by Thinmbadm1n / May 27, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္   ေမ  ၂၇

         နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ပုသိမ္ၿမိဳ႕ အမ်ိဳးသမီး အိမ္တြင္းမႈ သက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာသင္တန္းေက်ာင္း၌ ယေန႔နံနက္ (၀၈:၀၀) နာရီအခ်ိန္က်င္းပ ျပဳလုပ္သည့္ ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈ ဆိုင္ရာသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၄)၊ အေျခခံအိမ္တြင္းမႈသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၉)၊ အဆင့္ျမင့္ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၈) သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတြင္ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးလွမိုးေအာင္ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အခမ္းအနားသို႔ တိုင္းေဒသႀကီး လုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္စြာလႈိင္၊ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနမွညႊန္ၾကားေရးမွဴး ႏွင့္ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ သင္တန္းသူမ်ား အပါအဝင္(၁၇၀)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ သင္တန္း တြင္ ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈ ဆိုင္ရာဧည့္ႀကိဳသင္တန္းသူ (၂၅)ဦး၊ အိပ္ခန္းေဆာင္သင္တန္းသူ(၂၅)ဦး၊ အစားအစာ ႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာဝန္ေဆာင္မႈ သင္တန္းသူ (၂၅)ဦးစုစုေပါင္း (၇၅) ဦး ကို သင္တန္း ကာလ (စာေတြ႕)(၃လ)(လက္ေတြ႕) (၃လ) စုစုေပါင္း(၆) ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အေျခခံ အိမ္တြင္းမွုသင္တန္းသူ(၅၀)ဦး၊ အဆင့္ျမင့္စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းသူ (၂၀)ဉီး စုစုေပါင္း(၇၀)ဦးကို သင္တန္း ကာလရက္သတၱ (၁၄)ပတ္ ျဖင့္လည္းေကာင္း သင္ၾကားေလ့က်င့္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ အလားတူ ပခုကၠဴအိမ္တြင္းမႈ သင္တန္းေက်ာင္းတြင္လည္း ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈ ဆိုင္ရာဧည့္ႀကိဳသင္တန္းသား/သူ(၂၅)ဦး၊ အိပ္ခန္း ေဆာင္သင္တန္းသား/သူ (၂၅)ဦး၊ အစားအစာႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာဝန္ေဆာင္မႈ သင္တန္းသား /သူ(၂၅)ဦး စုစုေပါင္း (၇၅) ဦးျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ပါသည္။

         ယေန႔ ပုသိမ္ႏွင့္ပခုကၠဴေက်ာင္းမ်ားအပါအဝင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာန လက္ေအာက္ရွိ အမ်ိဳးသမီးအိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္း ပညာသင္တန္းေက်ာင္း(၄၁)ေက်ာင္း၌  သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားမ်ား အသီးသီးက်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အေျခခံအိမ္တြင္းမႈ သင္တန္းသူ(၂၀၅၀)ဦး အဆင့္ျမင့္စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းသူ(၈၂၀)ဦး သိုးေမြးစက္ဆြဲသင္တန္းသူ(၅)ဦး အေျခခံ လက္ရက္ကန္း သင္တန္းသူ(၃)ဦး ရိုးရာဂ်ပ္ခုတ္ သင္တန္းသူ(၁၅)ဦး စုစုေပါင္း(၂၈၉၃)ဦး အား သတ္မွတ္ သင္တန္းကာလ အတိုင္း သင္ၾကား ေလ့က်င့္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။

       ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၃) စာေတြ႕/လက္ေတြ႕ သင္တန္း ကာလ(၆)လ ၿပီးေျမာက္သည့္ သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားကို(ပုသိမ္)၌ ဆက္လက္ က်င္းပခဲ့ရာ ဧရာ၀တီတိုင္း ေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးလွမိုးေအာင္မွ သင္တန္းဆင္းသင္တန္းသူ(၇၅)ဦး အား သင္တန္းဆင္း လက္မွတ္ (Certificate) ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့ပါသည္။ အလားတူ ပခုကၠဴ အိမ္တြင္းမႈသင္တန္းေက်ာင္း၌ ဟိုတယ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ဆိုင္ရာ သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၃) စာေတြ႕ လက္ေတြ႕ၿပီးေျမာက္သည့္ သင္တန္းသား (၄၅) ဦး၊ သင္တန္းသူ (၃၀)ဦး စုစုေပါင္း(၇၅)ဦး အား သင္တန္းဆင္းပြဲျပဳလုပ္ၿပီး သင္တန္းဆင္း လက္မွတ္မ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမႇင့္ ခဲ့ပါသည္။

          ပုသိမ္ႏွင့္ပခုကၠဴအိမ္တြင္းမႈသင္တန္းေက်ာင္းမွ ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၃)အထိ သင္တန္းသား/သူ(၄၅၀)ဦး သင္တန္းဆင္းေပးခဲ့ၿပီး ၎အနက္မွ ပုဂံဇုံရွိ ဟိုတယ္မ်ား၌(၅၅)ဦး၊ မႏၲေလးဇုံရွိ ဟိုတယ္မ်ား၌(၇၅)ဦး၊ မေကြးဇုံရွိဟိုတယ္မ်ား၌(၂၀) ဦး၊ ရန္ကုန္ဇုံရွိဟိုတယ္မ်ား၌(၉)ဦး၊ ေနျပည္ေတာ္ဇုံရွိဟိုတယ္မ်ား၌(၉)ဦး၊ ေငြေဆာင္ဇုံရွိ ဟိုတယ္မ်ား ၌ (၄၇)ဦး၊ ေခ်ာင္းသာဇုံရွိ ဟိုတယ္ မ်ား၌(၁၂၀)ဦး၊ သက္ဆိုင္ရာအျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ဟိုတယ္မ်ား၌(၅၂)ဦး စုစုေပါင္း(၃၈၇)ဦးသည္ အလုပ္အကိုင္ရရွိၿပီးျဖစ္ပါ၍ ရာခိုင္ႏႈန္း အားျဖင့္(၈၆%)ရွိေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။