ျမန္မာ-အိႏၵိယခ်စ္ၾကည္ေရးစီမံကိန္းအရ အိႏၵိယသမၼတနိုင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ အေထာက္အပံ့ရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဏိပူရ္ျမစ္ကူး(ဒါတ္တား)တံတားဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

by Thinmbadm1n / May 08, 2019 / comments

       ျမန္မာ-အိႏၵိယခ်စ္ၾကည္ေရးစီမံကိန္းအရ အိႏၵိယသမၼတနိုင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ အေထာက္ အပံ့ ရန္ပုံေငြ(၅၁၀.၀၀၀) က်ပ္သန္းျဖင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ ၿပီးစီး ခဲ့သည့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဏိပူရ္ျမစ္ကူး(ဒါတ္တား) (၃၀၀x၁၄) ေပ သံမဏိသံေဘာင္ ႀကိဳးတံတားသစ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို (၇-၅-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ အဆိုပါ တံတား၌က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ အိႏၵိယသမၼတ နိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E.Mr.Sauraid Kumar ၊ နယ္စပ္ေဒသ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင္ဝင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳမႈ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊  ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ား ႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

          ေရွးဦးစြာ အိႏၵိယသမၼတနိုင္ငံသံအမတ္ႀကီးႏွင့္ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ တို႔မွ မဏိပူရ္ ျမစ္ကူး (ဒါတ္တား) တံတားသစ္တည္ေဆာက္ေပးရျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့သည္။

          ထို႔ေနာက္ အခမ္းအနားအစီအစဥ္အရ ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ အိႏၵိယသမၼတနိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E.Mr.Sauraid Kumar ၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင္ဝင္းႏွင့္ တာဝန္ရွိ သူမ်ားမွ မဏိပူရ္ျမစ္ကူး တံတား (ဒါတ္တား) အား ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး လွည့္လည္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးခဲ့ၾကသည္။

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အိႏၵိယသမၼတနိုင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ အေထာက္အပံ့ ရန္ပုံေငြျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္  လမ္း/တံတားလုပ္ငန္း (၁၃)ခု၊ ပညာေရးလုပ္ငန္း (၃)ခု၊ စုစုေပါင္း လုပ္ငန္း(၁၆)ခုအား ခြင့္ျပဳေငြက်ပ္(၃၉၇၆.၃၆၁)သန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့ၿပီး တတိယအႀကိမ္ အိႏၵိယသမၼတနိုင္ငံ၏ အေထာက္အပံ့ရန္ပုံေငြျဖင့္လည္း လမ္း/တံတားလုပ္ငန္း (၉) ခု၊ ပညာေရး လုပ္ငန္း (၅) ခု၊ စုစုေပါင္းလုပ္ငန္း(၁၄)ခုအား ေငြက်ပ္(၃၆၈၇.၆၂၉၈)သန္းျဖင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။