100 days

ပထမရက္ (၁၀၀) ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားအား အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးရဲႏုိင္ မွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ်က္

အစိုးရသစ္၏ ပထမရက္ (၁၀၀) ကာလအတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲအား (၁၂-၈-၂၀၁၆) ရက္ေန႕တြင္ ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၏ ပထမရက္ (၁၀၀) ကာလအတြင္း လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခဲ့မႈမ်ားအား အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးရဲႏုိင္ မွ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခ်က္ အျပည့္အစုံအား ၾကည့္ရႈေလ့လာႏုိင္ပါသည္။

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ရက္ ၁၀၀ လႈပ္ရွားမႈ ၉ ရပ္

      အစိုးရသစ္၏ ရက္ ၁၀၀ လႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္အတြင္း နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၏  အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မည္ ့ စီမံခ်က္လုပ္ငန္း မ်ားသည္လည္ း တစ္ခန္းတစ္က႑အျဖစ္ ပါဝင္လ်က္ရွိသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆာင္႐ြက္မည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သိရွိႏိုင္ရန္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္အား ေတြ႔ဆုံေမးျမန္းထားသည္။