ဗီယက္နမ္ဆိုရွယ္လစ္သမၼတနိုင္ငံ လူမ်ိဳးစုေရးရာေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒/ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ (စစ္ကိုင္း) ႏွင့္ ပုဂံေရွးေဟာင္းယာဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမသို႔ သြားေရာက္ေလ့လာ

by Thinmbadm1n / May 13, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၁၁

          ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္ ေရာက္ရွိေနေသာ ဗီယက္နမ္ဆိုရွယ္လစ္သမၼတနိုင္ငံ လူမ်ိဳးစုေရးရာေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒/ဒုတိယဝန္ႀကီး H.E.Mr Phan Van Hung ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံံံံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္ႏွင့္အတူ (၈-၅-၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံံံံ႔ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ (စစ္ကိုင္း) သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာခဲ့ရာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမွ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေနမႈမ်ားအား ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္ အမွတ္တရအျဖစ္ ကံ့ေကာ္ပင္အား စိုက္ပ်ိဳးခဲ့ၾကသည္။

          ဆက္လက္၍ ဗီယက္နမ္ခ်စ္ၾကည္ေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ (၉-၅-၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ပုဂံေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈနယ္ေျမသို႔ သြားေရာက္၍ အာနႏၵာဘုရားအား ဖူးေျမာ္ၾကည္ညိဳခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ဦးဘၿငိမ္း ယြန္းထည္လုပ္ငန္း၊ အေနာ္ရထာမင္းတရားႀကီးႏွင့္ က်န္စစ္သားမင္းႀကီးတို႔၏ နန္းေတာ္ရာ တူးေဖာ္ေနမႈႏွင့္ ပုပၸါးေတာင္ကလပ္အား ၾကည့္ရႈေလ့လာခဲ့ၾကသည္။

          ဗီယက္နမ္ခ်စ္ၾကည္ေရး ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ (၁၀-၅-၂၀၁၉) ရက္ေန႔တြင္ ပုဂံၿမိဳ႕မွ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သို႔ ေလေၾကာင္းခရီးျဖင့္ ေရာက္ရွိခဲ့ၾကၿပီး ေလးဆူဓါတ္ပုံေရႊတိဂုံ ေစတီေတာ္ျမတ္ႀကီးအား သြားေရာက္ဖူးေမၽွာ္ၾကည္ညိဳခဲ့ၾကၿပီး ညေနပိုင္းတြင္ ဗီယက္နမ္နိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့ရာ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက လိုက္ပါပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။