နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းခြင္အား သြားေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Jul 26, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၂၆

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္သည္ တာဝန္ရွိသူမ်ားလိုက္ ပါလ်က္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ဇမၺဴသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ ဝဏၰသိဒၶိရပ္ကြက္၊ ေဇယ်ာေအာင္ေျမလမ္းႏွင့္ လွေရႊစင္လမ္းေထာင့္ (NRPC ႐ုံးအနီး) တြင္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ 6U 4S (3-BED) အေဆာက္အဦအသစ္ (၁) လုံး တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈအေျခအေနအား သြားေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

          ထိုသို႔စစ္ေဆးစဥ္ ဒုတိယဝန္ႀကီးမွ အေဆာက္အဦအား သတ္မွတ္ကာလအတြင္း စံခ်ိန္ စံညႊန္းျပည့္မွီစြာျဖင့္ အခ်ိန္မီၿပီးစီးေအာင္ ေစတနာထား ေဆာင္ရြက္ၾကေစလိုေၾကာင္း မွာၾကားခဲ့ၿပီး အေဆာက္အဦအတြင္း လွည့္လည္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ အဆိုပါ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာဝန္းက်င္တြင္ အရိပ္ရေလကာ ပင္မ်ား၊ ႏွစ္ရွည္သီးႏွံပင္မ်ားကိုလည္း ႀကိဳတင္စိုက္ပ်ိဳးထားရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။