စီမံခန႔္ခြဲေရးသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၇၁)၊ အဆင့္ျမင့္စက္ခ်ဳပ္နည္းျပသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၃၄)၊ စာေရးဝန္ထမ္းသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁၀၄) လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေရး သင္တန္းမ်ားဆင္းပြဲက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Apr 05, 2019 / comments

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရး ေက်ာင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားလုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး သင္တန္းမ်ားျဖစ္သည့္ စီမံခန႔္ခြဲေရးသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၇၁)၊ အဆင့္ျမင့္စက္ခ်ဳပ္နည္းျပသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၃၄)၊ စာေရး ဝန္ထမ္းသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁၀၄)သင္တန္းမ်ားဆင္းပြဲအခမ္းအနားကို နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနတို႔မွ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူစုစုေပါင္း (၁၄၀)ဦးျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးခဲ့ပါသည္။

          အဆိုပါ သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားသို႔ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ တက္ေရာက္၍ သင္တန္းဆင္း မိန႔္ခြန္းေျပာၾကားၿပီး သင္တန္းထူးခြၽန္ဆုမ်ားႏွင့္ သင္တန္းဆင္းေအာင္လက္မွတ္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းကာလမွာ (၁၄-၁-၂၀၁၉) မွ (၅-၄-၂၀၁၉) ရက္ေန႕ထိ ရက္သတၱ(၁၂)ပတ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ပါသည္။