နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ဂ်ပန္နိုင္ငံခရီးစဥ္အတြင္း အစိုးရနည္းပညာသိပၸံအား ေလ့လာၾကည့္ရႈျခင္း

by Thinmbadm1n / Apr 01, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီလ (၁)

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ နိပြန္ေဖာင္ေဒးရွင္း၏  ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ဂ်ပန္နိုင္ငံသို႔ မတ္လ (၂၈)ရက္ေန႕မွ ဧၿပီလ (၂) ရက္ေန႕အထိ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ မတ္လ (၂၉) ရက္ေန႕ႏွင့္ (၃၀) ရက္ေန႕မ်ားတြင္ Nippon Foundation ဥကၠ႒ H.E. Mr.Yohei Sasakawa ႏွင့္ေတြ႕ဆုံ၍ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ Nippon Foundation တို႔ပူးေပါင္း၍ ကရင္ျပည္နယ္၊ မြန္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳ နယ္စပ္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးႏွင့္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္ေပးေနမႈ အေျခအေနမ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္တို႔တြင္ Education for Peace and Development စီမံကိန္းအရ စာသင္ေက်ာင္းအသစ္မ်ား ေဆာက္လုပ္ျခင္း၊ ဥပဓိ႐ုပ္ေကာင္းမြန္မႈမရွိသည့္ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ျပဳျပင္ေဆာက္လုပ္ျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ Bridge Asia Japan ႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဘားအံၿမိဳ႕တြင္ စက္မႈလက္မႈပညာသင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္ေနမႈ အေျခအေန မ်ားကိုလည္းေကာင္း၊ အနာဂတ္ကာလတြင္ ဆက္လက္ပူးေပါင္း စီမံေဆာင္႐ြက္သြားမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကိုလည္းေကာင္း ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

          ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ Nippon Foundation မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါ၍ ဧၿပီလ (၁) ရက္ေန႕တြင္ National Institute of Technology, Nagaoka College သို႔ ေရာက္ရွိေလ့လာၿပီး နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ နယ္စပ္ေဒသ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စက္မႈလက္မႈပညာ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ေရး၊ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား ပံ့ပိုးကူညီေရး၊ အဆိုပါ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားမွ သင္တန္းဆင္း လူငယ္မ်ားကို အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေဖာ္ေဆာင္ေပးျခင္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

ထို႔ေနာက္ International University of Japan (IUJ) သို႔ ေရာက္ရွိရာတြင္ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ခဲ့ၾကၿပီး Nippon Foundation ၏ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈျဖင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ IUJ တို႔ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ ဌာနအတြင္းရွိ အမႈထမ္း၊ အရာထမ္းမ်ား၏ ျပည္သူ႕ေရးရာစီမံခန႔္ခြဲမႈႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ ျမႇင့္တင္ေရးသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေဆာင္႐ြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ တိုးတက္ျဖစ္ထြန္းမႈမ်ား၊ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို  ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး အဆိုပါ တကၠသိုလ္တြင္ ျမန္မာနိုင္ငံရွိ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ပညာေတာ္သင္ တက္ေရာက္သင္ၾကားလ်က္ရွိသည့္ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားအား ေတြ႕ဆုံ အားေပးစကား ေျပာၾကားၿပီး ျမန္မာ့ရိုးရာအစားအစာမ်ားႏွင့္ လက္ေဆာင္ပစၥည္းမ်ားကို ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ႏွင့္အတူ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေဌးဦးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါသြားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။