ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္ အား ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ အိႏၵိယနိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Jun 10, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၁၀

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္ အား ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ အိႏၵိယနိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Saurabh Kumar သည္ ယေန႕နံနက္ (၁၁) နာရီတြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသည္။

          ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ နယ္စပ္ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားလူငယ္လူ႐ြယ္မ်ား၏ လူ႕စြမ္းအား အရင္း အျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ နယ္စပ္ေဒသရွိ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနသည့္ အေျခအေနမ်ား၊ အိႏၵိယနိုင္ငံ၏ အေထာက္အပံ့ျဖင့္ ႏွစ္အလိုက္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၅) သန္းျဖင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ လ်က္ရွိသည့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ လမ္း/တံတားက႑၊ ပညာေရးက႑၊ က်န္းမာေရးက႑၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑မ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးစီးမႈ၊ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္မည့္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ အိႏၵိယနိုင္ငံ အစိုးရ၏ Indian Technical and Economic Cooperation (ITEC) အစီအစဥ္အရ ဖြင့္လွစ္ ခဲ့ေသာ ပညာသင္ဆုမ်ားျဖစ္သည့္ အဂၤလိပ္စာကြၽမ္းက်င္မႈႏွင့္ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာ သင္တန္း မ်ားကို နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ေ႐ြးခ်ယ္ေလ့က်င့္ေပးခဲ့မႈ၏ အက်ိဳး ရလဒ္မ်ား၊ အိႏၵိယနိုင္ငံအေနျဖင့္ ျမန္မာနိုင္ငံအတြင္းရွိ က႑အသီးသီး၌ လိုအပ္ခ်က္ရွိသည္ မ်ားအား နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ေရွ႕ဆက္လက္ ေဆာင္႐ြက္သြားမည့္ အေျခ အေနမ်ားအား ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

          ျမန္မာ-အိႏၵိယခ်စ္ၾကည္ေရး စီမံကိန္းအရ ႏွစ္နိုင္ငံ နယ္နိမိတ္ထိစပ္ေနသည့္ နယ္စပ္ ေဒသမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစီမံကိန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္နိုင္ေရးအတြက္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာကို (၂၈-၅-၂၀၁၂) ရက္ေန႕တြင္ ေရးထိုးခဲ့ၿပီး ႏွစ္အလိုက္ တစ္ႀကိမ္လွ်င္ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၅) သန္းျဖင့္ (၅) ႀကိမ္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂၅) သန္းျဖင့္ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ ရွိသည္။

          အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။