ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္သည္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Jun 12, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၁၂ 

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္သည္ ဇြန္လ ၁၁ ရက္ေန႕နံနက္ပိုင္းတြင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕၊ လုံၿခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီး သန္းထြန္းေအာင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါလ်က္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္ (စစ္ကိုင္း) သို႔ ေရာက္ရွိၿပီး တကၠသိုလ္၏ သင္ၾကားေလ့က်င့္မႈ၊ စီမံခန႔္ခြဲေရး၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို ပါေမာကၡခ်ဳပ္၏ ရွင္းလင္းတင္ျပမႈအေပၚ လိုအပ္သည္မ်ား ေပါင္းစပ္ညွိႏွိုင္း ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ ျမန္မာနိုင္ငံ ဝိဇၨာႏွင့္ သိပၸံပညာရွင္အဖြဲ႕က ႀကီးမႉးက်င္းပသည့္ သုေတသနစာတမ္းၿပိဳင္ပြဲႏွင့္ စာတမ္းဖတ္ပြဲမ်ားတြင္ ဆုရရွိေသာ ဒုတိယပါေမာကၡ ေဒါက္တာေဆာင္ဆြမ့္ႏွင့္ ဒုတိယပါေမာကၡ ေဒါက္တာသူဇာတို႔အား ဂုဏ္ျပဳဆုမ်ားခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္ကာ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ သင္တန္းသား/သင္တန္းသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ ေထာက္ပံ့ ေငြမ်ား ေထာက္ပံ့ခဲ့သည္။         ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ အိပ္ေဆာင္မ်ား၊ စားရိပ္သာမ်ား၊ စာသင္ ေဆာင္မ်ားႏွင့္ စာေပပညာရပ္မ်ား သင္ၾကားပို႔ခ်ေနမႈမ်ားကို လိုက္လံၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးၿပီး တကၠသိုလ္၏ စတင္တည္ေထာင္စဥ္ကတည္းက ရွိခဲ့သည့္ အိပ္ေဆာင္ႏွင့္ စားရိပ္သာမ်ားကို ေရွးမူမပ်က္ ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ေရး လမ္းၫႊန္မွာၾကားခဲ့သည္။

          ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္ရန္ပုံေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ သုံးထပ္ စာသင္ေဆာင္၊ စုေပါင္းခန္းမ(Theatre)၊ (၆) ခန္းတြဲ (၃) ထပ္ အမႈထမ္းေနအိမ္ တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး စံခ်ိန္၊ စံၫႊန္းႏွင့္ အရည္အေသြး ျပည့္မီေရး၊ သတ္မွတ္ကာလ အတြင္း လုပ္ငန္းၿပီးစီးေရးတို႔ကို စနစ္တက် စီမံေဆာင္႐ြက္ရန္ သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားအား လမ္းၫႊန္မွာၾကားခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ တကၠသိုလ္ဝန္းအတြင္း အရိပ္ရ ေလကာပင္မ်ား၊ အဖိုးတန္ ရတနာတန္းဝင္အပင္မ်ား၊ ပန္းအလွပင္မ်ား ပ်ိဳးေထာင္ထားရွိမႈႏွင့္ မိုးရာသီ သစ္ပင္စိုက္ပြဲေတာ္အတြက္ ျပင္ဆင္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

          ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕သည့္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္(စစ္ကိုင္း)သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ရာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးက အုပ္ခ်ဳပ္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား ရွင္းလင္းတင္ျပမႈအေပၚ လိုအပ္သည္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္လ်က္ရွိေသာ ေက်ာင္းသူသုံးထပ္ အိပ္ေဆာင္၊ ေက်ာင္းသား (၂)ထပ္ စားရိပ္သာ၊ (၆) ခန္းတြဲ (၃)ထပ္ ဆရာမမ်ားေဆာင္ တည္ေဆာက္ေနမႈအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံၫႊန္းႏွင့္ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ၿပီးစီးေရးမွာၾကားခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းစာၾကည့္တိုက္သို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး၍ ဘာသာရပ္ဆိုင္ရာႏွင့္ သုတရသစာအုပ္မ်ား ပိုမိုျပည့္စုံစြာထားရွိေရး မွာၾကားခဲ့သည္။

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၏ စီမံႀကီးၾကပ္မႈျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္မွ ဆရာ၊ ဆရာမ (၁၃၄၃၃) ဦးကိုလည္းေကာင္း၊  ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္ (ရန္ကုန္ႏွင့္ စစ္ကိုင္း) မွ ဘြဲ႕ရလူငယ္  (၃၈၇၀) ဦးကို လည္းေကာင္း ေမြးထုတ္ေပးနိုင္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါ ေက်ာင္းဆင္းလူငယ္လူ႐ြယ္မ်ားသည္ ယင္းတို႔ႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ား ဘက္စုံဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားတြင္ ကိုယ္တိုင္ က်ရာ အခန္းက႑အသီးသီးမွ  တာဝန္ထမ္းေဆာင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။