ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာမဟာမင္းႀကီး လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / May 23, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၂၃

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး Mr. Filippo Grandi သည္ ယေန႕နံနက္ (၉) နာရီတြင္ နယ္စပ္ ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

          ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရး၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ နယ္စပ္ေဒသမ်ားရွိ တိုင္းရင္းသားလူငယ္ လူ႐ြယ္မ်ား၏ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ နယ္စပ္ေဒသရွိ ျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနသည့္ အေျခအေန မ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပးေကာ္မရွင္၏ အႀကံျပဳတင္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ေပးေနမႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ လတ္တေလာ တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ စားဝတ္ေနေရး ေထာက္ပံ့ကူညီေပးေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ တစ္ဖက္နိုင္ငံသို႔ ထြက္ခြာသြားေသာ အစၥလာမ္ဘာသာဝင္မ်ား ျပန္လည္လက္ခံေရးႏွင့္  ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ နိုင္ငံေ႐ႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့သည့္ အေျခအေနမ်ား၊ ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ေပးရန္ စီစဥ္ထားရွိမႈမ်ား၊ ေတာင္ေပၚ IDPs စခန္း (ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္) ပိတ္သိမ္းနိုင္ေရးအတြက္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၏ လက္ရွိေဆာင္႐ြက္ ေနမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ က်န္ IDPs စခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေရးအတြက္ အျခားဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေျဖရွင္း ေဆာင္႐ြက္သြားမည့္ အေျခအေနမ်ားကို ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။         

          အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ႏွင့္ တာဝန္ ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။