ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသတင္း

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Jun 14, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၁၄

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္သည္ ဝန္ႀကီးဌာန၏ လူ႕စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းဆိုင္ရာေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Jun 12, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၁၂ 

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္ အား ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ အိႏၵိယနိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Jun 10, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၁၀

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္ အား ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ အိႏၵိယနိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Saurabh Kumar သည္ ယေန႕နံနက္ (၁၁) နာရီတြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာမဟာမင္းႀကီး လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / May 23, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၂၃

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ကုလသမဂၢ ဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး Mr. Filippo Grandi သည္ ယေန႕နံနက္ (၉) နာရီတြင္ နယ္စပ္ ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E Mr. Tim Enderlin လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / May 22, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၂၂

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ကို ျမန္မာနိုင္ငံ ဆိုင္ရာ ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E Mr. Tim Enderlin ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ယေန႕ေန႕လည္ (၁၃:၃၀) နာရီတြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း) နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / May 16, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၁၆

ျမန္မာ-အိႏၵိယခ်စ္ၾကည္ေရးစီမံကိန္းအရ အိႏၵိယသမၼတနိုင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ အေထာက္အပံ့ရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဏိပူရ္ျမစ္ကူး(ဒါတ္တား)တံတားဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

by Thinmbadm1n / May 08, 2019 / comments

       ျမန္မာ-အိႏၵိယခ်စ္ၾကည္ေရးစီမံကိန္းအရ အိႏၵိယသမၼတနိုင္ငံ၏ ဒုတိယအႀကိမ္ အေထာက္ အပံ့ ရန္ပုံေငြ(၅၁၀.၀၀၀) က်ပ္သန္းျဖင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္ ၿပီးစီး ခဲ့သည့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဏိပူရ္ျမစ္ကူး(ဒါတ္တား) (၃၀၀x၁၄) ေပ သံမဏိသံေဘာင္ ႀကိဳးတံတားသစ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို (၇-၅-၂၀၁၉)ရက္ေန႔တြင္ အဆိုပါ တံတား၌က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာနိုင္ငံေတာ္ဆိုင္ရာ အိႏၵိယသမၼတ နိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E.Mr.Sauraid Kumar ၊ နယ္စပ္ေဒသ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင္ဝင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳမႈ ႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ 

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ ဗီယက္နမ္ဆိုရွယ္လစ္သမၼတနိုင္ငံ၊ လူမ်ိဳးစုေရးရာ ေကာ္မတီ၏ ဒုတိယဝန္ႀကီး ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠဌ ျဖစ္သူ H.E.Mr.Phan Van Hung အားလက္ခံေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / May 07, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမလ    ၇   ရက္

                နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္သည္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ျမန္မာနိုင္ငံသို႔ ခ်စ္ၾကည္ေရးခရီးစဥ္ ေရာက္ရွိ ေနေသာ ဗီယက္နမ္ဆိုရွယ္လစ္သမၼတနိုင္ငံ၊ လူမ်ိဳးစုေရးရာေကာ္မတီ၏ ဒုတိယဝန္ႀကီး ႏွင့္ ဒုတိယဥကၠဌ ျဖစ္သူ H.E.Mr.Phan Van Hung ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား ယေန႔နံနက္ (၁၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံ သည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက ေသာက္သုံးေရ ဖူလုံစြာသုံးစြဲနိုင္ေရးအတြက္ ေက်းရြာမ်ားအားေရလွဴဒါန္း

by Thinmbadm1n / May 03, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ေမ ၃

              နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက ေသာက္သုံးေရဖူလုံစြာ သုံးစြဲနိုင္ေရးအတြက္ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေၿမ ပ်ဥ္းမနားခရိုင္၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္သာေက်းရြာအုပ္စုရွိ အုတ္က်င္းႏွင့္ ေဇယ်ာသီရိၿမိဳ႕နယ္၊ စက္ကုန္းေက်းရြာမ်ားသို႔ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေသာက္သုံးေရ မ်ား သြားေရာက္ လွဴဒါန္းခဲ့သည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း သင္တန္းမ်ားဖြင့္ပြဲတက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားျခင္းႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားစစ္ေဆးျခင္း

by Thinmbadm1n / Apr 29, 2019 / comments

ရန္ကုန္ ဧၿပီ ၂၉ ရက္

Pages