(၆၈)ႏွစ္ေျမာက္လြတ္လပ္ေရးေန႕အထိမ္းအမွတ္ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲမ်ား က်င္းပ

by Thinmbadm1n / Jan 04, 2016 / comments

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ (၆၈) ႏွစ္ေျမာက္လြတ္လပ္ေရးေန႕အထိမ္းအမွတ္ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ ၿပိဳင္ပြဲမ်ားအား (၄.၁.၂၀၁၆) ရက္ေန႕၌ အထက (၁၀) အားကစားကြင္းတြင္ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီးဌာနမွႀကီးမွဴး၍ အမ်ိဳးသားစီမံကိန္းႏွင့္စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ၀န္ႀကီးဌာန၊ သတၱဳတြင္း၀န္ႀကီးဌာန၊ လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီး ဌာနႏွင့္ အမွတ္ (၁၀) အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းမွ ၀န္ထမ္းမိသားစုမ်ား၊ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား ေပ်ာ္ရႊင္စြာပါ၀င္ ဆင္ႏြဲခဲ့ပါသည္။