ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သတင္း

နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေရးေအဂ်င္စီ (JICA) တို႔ ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံ

by Thinmbadm1n / Mar 25, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္ မတ္လ ၂၅

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္သည္ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္းရွိ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Feb 20, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၀

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္သည္ တာဝန္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါလ်က္ (၁၇-၂-၂၀၁၉) ရက္ေန႔မွ (၁၉-၂-၂၀၁၉)ရက္ေန႔အထိ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ နာဂကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသအတြင္းရွိ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

ျမန္မာ-အိႏၵိယခ်စ္ၾကည္ေရးစီမံကိန္းအရ အိႏၵိယသမၼတနိုင္ငံ၏ တတိယအႀကိမ္ အေထာက္အပံ့ရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္သည့္ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ၊ ေလရွီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေျမသားလမ္း (၆/၆) မိုင္ႏွင့္ (၆၀’×၂၄’×၁၅’) သံကူကြန္ကရစ္ တံတားဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Feb 17, 2019 / comments

၂၀၁၉ ခုနွစ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၇ ရက္

နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္ ခ်င္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)အတြင္းရွိ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Feb 08, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈   

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္သည္ တာဝန္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါလ်က္ (၄-၂-၂၀၁၉)ရက္ေန႔မွ (၆-၂-၂၀၁၉)ရက္ေန႔အထိ ခ်င္းျပည္နယ္(ေတာင္ပိုင္း)၊ မင္းတပ္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ကန္ပက္လက္ ၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA)တို႔ ပူးေပါင္း၍ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ရွမ္းျပည္နယ္(ေျမာက္ပိုင္း) ဘိန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး စီမ

by Thinmbadm1n / Nov 06, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ နိုဝင္ဘာလ ၆

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္အား JICA မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Jul 30, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၃၀

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္သည္ JICA (ဂ်ပန္) ႐ုံးခ်ဳပ္မွ Advisory Mission Leader ျဖစ္သူ Mr. Minoru YOSHIDA ႏွင့္ JICA (ျမန္မာ) ႐ုံးမွ Coordinator ျဖစ္သူ ဦးတင္ေမာင္ႀကီးတို႔အား ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲတြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ ပါသည္။

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္ ထိုင္းနိုင္ငံ National Security Council မွ Acting Deputy Secretary General ျဖစ္သူ Mr. Danai Moosa ႏွင့္အဖြဲ႕တို႔အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Jul 10, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္  ဇူလိုင္ ၁၀

              နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္သည္ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ အမ်ိဳးသားလုံျခဳံေရးေကာင္စီ (National Security Council-NSC) မွ Acting Deputy Secretary General ျဖစ္သူ Mr. Danai Moosa ႏွင့္အဖြဲ႕အား  ယေန႔မြန္းလြဲ ၂ နာရီခြဲတြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္ JICA ႐ုံးခ်ဳပ္မွ Senior Adviser ႏွင့္ Deputy Director တို႔အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Jun 28, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၂၈

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္သည္ JICA (ဂ်ပန္) ႐ုံးခ်ဳပ္မွ Senior Adviser ျဖစ္သူ Dr. Akira Kamidohzono ႏွင့္ Deputy Director ျဖစ္သူ Mr. Kota SAKAGUCHI တို႔အား (၂၈-၆-၂၀၁၈) ရက္ေန႔နံနက္ (၁၀) နာရီတြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံ ေတြ႕ဆုံသည္။

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္အား ထိုင္းနိုင္ငံ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန အေရွ႕အာရွဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr. Pitchayaphant Chamghumidol လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Jun 21, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၂၂

          နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္သည္ ထိုင္းနိုင္ငံ၊ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အေရွ႕အာရွဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr. Pitchayaphant Chamghumidol အား  ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္ JICA (ရန္ကုန္႐ုံး) မွ Project Formulation Adviser ျဖစ္သူ Mr. Kyota IIZUKA အားလက္ခံေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Jun 20, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္ ၂၀ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္သည္ JICA (ရန္ကုန္႐ုံး) မွ Project Formulation Adviser ျဖစ္သူ Mr. Kyota IIZUKA အား (၂၀-၆-၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံခဲ့ ပါသည္။

Pages