ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သတင္း

နယ္စပ္ေဒသေက်းလက္ၿမိဳ႕ျပေန တိုင္းရင္းသူအမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္အတြက္ ေခတ္မီေမာ္တာအထည္ခ်ဳပ္စက္ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၂၂) ဖြင့္လွစ္

by Thinmbadm1n / Feb 11, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန စီမံခန႔္ခြဲေရးသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၇၀)၊ စက္ႀကီးပန္းထိုးသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၅)၊စာေရးဝန္ထမ္းသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁၀၃) လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေရးသင္တန္းမ်ားဆင္းပြဲ

by Thinmbadm1n / Dec 28, 2018 / comments

ရန္ကုန္၊ ဒီဇင္ဘာ  ၂၈  ရက္ 

ေခတ္မီေမာ္တာအထည္ခ်ဳပ္စက္ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၂၀) သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Mar 16, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၁၆

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေခတ္မီေမာ္တာအထည္ခ်ဳပ္စက္သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁၉) သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနား တက္ေရာက္၍ အလုပ္အကိုင္တစ္ပါတည္းေပးအပ္

by Thinmbadm1n / Jan 19, 2018 / comments

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ  ၁၉ 

                   နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနက ဖြင့္လွစ္ေသာ ေခတ္မီ ေမာ္တာအထည္ခ်ဳပ္စက္ သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁၉) သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔ နံနက္ (၀၉:၀၀) နာရီတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ရွိ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ပါသည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားစက္မႈလက္မႈပညာသင္တန္းေက်ာင္း (ဘားအံ) တြင္ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္

by Thinmbadm1n / Jan 08, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန အဆင့္ျမင့္အရာထမ္းမ်ား ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၂) သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Nov 06, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၆) ရက္

    နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ၊ အဆင့္ျမင့္ အရာထမ္းမ်ား ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၂) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း၊ (၅၁)ရပ္ကြက္ရွိ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း၌ က်င္းပရာ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေဌးဦး တက္ေရာက္၍ သင္တန္းဖြင့္ အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေရး မြမ္းမံသင္တန္းဖြင့္လွစ္

by Thinmbadm1n / Oct 16, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ခြင္ျပဳရန္ပုံေငြျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တင္ဒါဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Jun 28, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ ၂၈ ရက္

ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းအထူးသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၂၈) သင္တန္းဖြင့္ပြဲ

by Thinmbadm1n / Feb 13, 2017 / comments

ရန္ကုန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္

     နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းတြင္ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းအထူးသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၂၈) သင္တန္း ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို (၁၃-၂-၂၀၁၇) ရက္ေန႔၊ တနလၤာေန႔၊ နံနက္(၀၉:၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယ ညႊန္ၾကား ေရးမွူးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ တက္ေရာက္၍ သင္တန္းဖြင့္ မိန႔္ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အဆင့္ျမင့္စက္ခ်ဳပ္နည္းျပသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၃၀)ႏွင့္ စာေရးဝန္ထမ္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၉၆၊ ၉၇) သင္တန္းမ်ားဆင္းပြဲ

by Thinmbadm1n / Feb 03, 2017 / comments

ရန္ကုန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ရက္

Pages