နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္း ေရာဂါျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေက်း႐ြာမ်ားရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ဆန္အိတ္မ်ားေထာက္ပံ့ေပးအပ္

by Thinmbadm1n / Apr 18, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၁၈

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ အတြင္း ေရာဂါျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရန္ေနာႏုတ္ညိုေက်း႐ြာႏွင့္ ရန္ေနာဆန္ရီေက်း႐ြာတို႔ရွိ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဆန္အိတ္မ်ားေထာက္ပံ့ေပးအပ္သည့္ အခမ္းအနားကို (၁၂-၄-၂၀၁၉) ရက္ေန႕တြင္ ရန္ေနာႏုတ္ညိုေက်း႐ြာ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

          အဆိုပါအခမ္းအနားတြင္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနက ေက်း႐ြာ (၂) ႐ြာရွိ အိမ္ေျခ (၁၄၇) အိမ္၊ လူဦးေရ (၈၆၅) ဦးတို႔အတြက္ စုစုေပါင္း ဆန္အိတ္ (၁၄၇) အိတ္ တန္ဖိုးေငြက်ပ္(၈,၇၆၃,၀၀ဝိ/-) အား လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရး႐ုံးမွ လက္ေထာက္ၫႊန္ၾကားေရးမႉး ဦးဝင္းနိုင္ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕က ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။