နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက ေသာက္သုံးေရ ဖူလံုေစေရးအတြက္ေက်းရြာမ်ားသို႔ ေရလွဴဒါန္း

by Thinmbadm1n / Apr 24, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၂၄

          ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ ပ်ဥ္းမနားခရိုင္၊ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္သာေက်း႐ြာႏွင့္ မင္းဒင္ေက်း႐ြာတို႔တြင္ ေသာက္သံုးေရ ဖူလံုေစေရးအတြက္ ယေန႕ နံနက္ပိုင္းတြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေရသြားေရာက္လႉဒါန္းခဲ့သည္။
ထိုသို႔လႉဒါန္းရာတြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီး ဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ ေတာင္သာေက်း႐ြာအုပ္စု အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႉးတို႔က ဦးေဆာင္၍ ေတာင္သာေက်း႐ြာသို႔ ေရဂါလံ (၄၀၀၀) ႏွင့္ မင္းဒင္ေက်း႐ြာသို႔ ေရဂါလံ (၂၀၀၀)၊ စုစုေပါင္း ေရဂါလံ (၆၀၀၀) ကို အိမ္ေထာင္စုအလိုက္ ေသာက္သုံးေရဖူလုံစြာ သုံးစြဲနိုင္ေရးအတြက္ ေရသယ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ သယ္ေဆာင္၍ စနစ္တက် ခြဲေဝလႉဒါန္းေပးခဲ့ပါသည္။

          ဆက္လက္၍ ဥတၱရသီရိႏွင့္ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္မ်ားအတြင္းရွိ ေက်း႐ြာမ်ားသို႔လည္း ေသာက္သံုးေရ ဖူလံုေစေရးအတြက္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ ေရမ်ား ေပးေဝလႉဒါန္းသြားမည္ျဖစ္ျပီး ယမန္ႏွစ္ကလည္း ေက်းရြာ (၆) ရြာသို႔ ေရဂါလံ (၅၀၀၀၀) လႉဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရ႐ွိသည္။