အျခားသတင္းမ်ား

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက ေသာက္သုံးေရ ဖူလံုေစေရးအတြက္ေက်းရြာမ်ားသို႔ ေရလွဴဒါန္း

by Thinmbadm1n / Apr 24, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၂၄

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္း ေရာဂါျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေက်း႐ြာမ်ားရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ဆန္အိတ္မ်ားေထာက္ပံ့ေပးအပ္

by Thinmbadm1n / Apr 18, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၁၈

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ အတြင္း ေရာဂါျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရန္ေနာႏုတ္ညိုေက်း႐ြာႏွင့္ ရန္ေနာဆန္ရီေက်း႐ြာတို႔ရွိ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဆန္အိတ္မ်ားေထာက္ပံ့ေပးအပ္သည့္ အခမ္းအနားကို (၁၂-၄-၂၀၁၉) ရက္ေန႕တြင္ ရန္ေနာႏုတ္ညိုေက်း႐ြာ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့သည့္ လမ္းပိုင္းအခ်ိဳ႕ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္

by Thinmbadm1n / Sep 26, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ  ၂၇

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအျမန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရမည္ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ေရာဂါျဖစ္ပြားသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္

by Thinmbadm1n / Sep 14, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၁၄

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ အတြင္းရွိ ေရာဂါျဖစ္ပြားသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္သည့္ အခမ္းအနားကို (၁၃-၉-၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္ဟဲႏုတ္ညိဳေက်းရြာအုပ္စု၊ လန္းပန္းေက်းရြာ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေရေဘးသင့္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္

by Thinmbadm1n / Aug 30, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၃၀

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေရေဘးသင့္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္

by Thinmbadm1n / Aug 29, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၉

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေရေဘးသင့္ အေျခခံပညာေက်ာင္းမ်ား၏ အေဆာက္အဦပ်က္စီးမႈ ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္

by Thinmbadm1n / Aug 28, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၈

''၀"ေဒသ သံဃာေတာ္မ်ားအတြက္ (၂၁) ႀကိမ္ေျမာက္ ဝါဆိုသကၤန္း ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Jul 24, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ ၂၄

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက တနိုင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ေလာ့ဒ္ေဒသမွ ေခတၱတိမ္းေရွာင္ မိသားစုမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္

by Thinmbadm1n / Jun 05, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္   ၄

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက တနိုင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေအာင္ေလာ့ဒ္ေဒသမွ ေခတၱတိမ္းေရွာင္ မိသားစုမ်ား အတြက္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္

by Thinmbadm1n / Jun 05, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္ ၃

Pages