တိုင္းရင္းသူမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပးေနသည့္ ေခတ္မီေမာ္တာစက္ခ်ဳပ္သင္တန္း

by Thinmbadm1n / Aug 15, 2014 / comments

ရန္ကုန္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၅ ရက္

   ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း) အမွတ္(၅၁)ရပ္ကြက္ ျမဝတီမင္းလမ္းရွိ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း၌ ၾသဂုတ္ ၁၅ ရက္ နံနက္ပိုင္းက က်င္းပသည့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနက နယ္စပ္ေဒသ ေက်းလက္ ၿမိဳ႕ျပေနျပည္သူမ်ား လူမွုစီးပြားဘဝဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးအတြက္ ေခတ္မီ ေမာ္တာ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁)သင္တန္းဆင္းပြဲတြင္ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္၊ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ မန္ေနဂ်င္းဒါရိုက္တာႏွင့္ သင္တန္းဆင္းေက်ာင္းသူ တစ္ဦးတို႔၏ ေျပာၾကားခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပလိုက္ပါသည္။

   “ကၽြန္ေတာ္တို႔ ဒီအထည္ခ်ဳပ္စက္ သင္တန္းဖြင့္လွစ္ရျခင္း အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ဇြန္လ ၁၀ ရက္မွာ နိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီ:က Third Wave လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကို လမ္းညႊန္မွာၾကားခဲ့ရာမွာပါရွိတဲ့ ဒီမိုကေရစီနိုင္ငံေတာ္အတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ား တည္ေဆာက္ဖို႔နဲ႔ ျပည္သူမ်ားရဲ့အက်ိဳးစီးပြားကို တိုက္ရိုက္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ဖို႔ဆိုတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္လမ္းညႊန္မွုကို ခံယူၿပီး ေဆာင္ ရြက္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုျပည္သူေတြရဲ့ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ဖန္တီးဖို႔အတြက္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီ:ဦးေဆာင္ၿပီးေတာ့ နယ္စပ္ေဒသ တိုင္းေဒသႀကီး နဲ႔ျပည္နယ္ေတြမွာ အိမ္တြင္းမွုသင္တန္းေက်ာင္း ၃၇ ေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ ထားပါတယ္။ ဒီေက်ာင္းေတြကို ၁၉၉၂ခုႏွစ္ကေနၿပီးေတာ့ အခုအခ်ိန္အထိ အေျခခံ စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း၊ အဆင့္ျမင့္စက္ခ်ဳပ္ သင္တန္းေတြကို ညႇပ္တဲ့အဆင့္ကေနၿပီး ကိုယ္တိုင္ စက္ခ်ဳပ္ၿပီးေတာ့ ေစ်းကြက္ေတြမွာ ဆိုင္ဖြင့္နိုင္တဲ့အထိ၊ လုပ္ကိုင္စားနိုင္တဲ့အထိ သင္တန္းေပးထားတဲ့ တိုင္းရင္းသူေပါင္း ငါးေသာင္းေလာက္အထိ ရွိၿပီးျဖစ္ပါတယ္။

   အဲဒီထဲကမွ ေတာ္တဲ့သမီးငယ္ေတြကို အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံေတြမွာ အလုပ္ လုပ္ခ်င္သူေတြကို ဆႏၵေတာင္းယူၿပီး အခုႏွစ္ပတ္သင္တန္းအျဖစ္ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံေတြ မွာ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့စက္ေတြနဲ႔ သင္တန္းေပးခဲ့ပါတယ္။

   အခုလို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးဖို႔အတြက္ ျမန္မာနိုင္ငံအထည္ခ်ဳပ္စက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္းဥကၠဌနဲ႔ အဖြဲ႕ဝင္ေတြနဲ႔ တိုက္ရိုက္ေဆြးေႏြးၿပီ: ေဆာင္ရြက္ေပးတာ ျဖစ္တယ္။ တိုက္ရိုက္ေဆြးေႏြးၿပီး   ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသက္နိုင္ဝင္း နဲ႔ သမၼတ႐ုံးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဦးတင္နိုင္သိန္းတို႔ရဲ့ အနီးကပ္ညႊန္ၾကားမွုနဲ႔ အပတ္စဥ္(၁)ခုအျဖစ္ အပ္ခ်ဳပ္စက္ေမာ္တာ အလုံး ၁၀၀နဲ႔ နယ္စပ္ေဒသေတြက တိုင္းရင္းသူေက်ာင္းဆင္းသမီးငယ္ေတြကို ေခၚယူၿပီး နိုင္ငံေတာ္အသုံးစရိတ္နဲ႔ ေလ့က်င့္ သင္ၾကားေပးပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ အလုပ္သမားညႊန္ၾကားမွုဦးစီးဌာနမွာ အလုပ္သမား အျဖစ္ မွတ္ပုံတင္ၿပီး အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္အသင္းရဲ့အစီအစဥ္နဲ႔ Myanmar Synergy Garment Co.,Ltd. အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမွာ ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ဒီကေန႔မွာ လႊဲေျပာင္းတာဝန္ ထမ္းေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

   အခုလိုေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းဟာ နိုင္ငံေတာ္သမၼတႀကီး လမ္းညႊန္ခ်က္မွာ ပါတဲ့ နယ္စပ္ေဒသ ေက်းလက္ျပည္သူေတြအပါအဝင္ ၿမိဳ႕ျပဆင္းရဲသူမ်ားရဲ့ လူေနမွုဘဝ ဖြံ့ၿဖိဳးေရးအတြက္  အလုပ္အကိုင္အခြင့္ အလမ္းေတြ ဖန္တီးေပးဖို႔ဆိုတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ တာဝန္ကို အျပည့္အဝအေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေပးတာ ျဖစ္ပါတယ္။

   ဒီလိုေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းေၾကာင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွာရွိတဲ့ ျပည္သူေတြရဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမွုေလ်ာ့ခ်ေရး၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြရရွိၿပီး မိမိတို႔ေဒသ ဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးကို တိုက္ရိုက္အေထာက္အကူျပဳ တဲ့အတြက္ အလြန္ပဲအက်ိဳးရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

   အခုလိုအစီအစဥ္မ်ိဳးကို ႏွစ္ပတ္တစ္ႀကိမ္ သင္တန္းသူ ၁၀၀ႏွုန္းနဲ႔ ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္။ ဒီလိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းျဖင့္ ေနာက္ထပ္ သင္တန္းသူ တစ္ေထာင္၊ ႏွစ္ေထာင္၊ သုံးေထာင္စတဲ့ သင္တန္းသူ မ်ားသထက္ မ်ားလာၿပီဆိုရင္ အဲ့ဒိေဒသမွာရွိတဲ့ သူတို႔ရဲ့မိဘေတြ၊ ပတ္ဝန္းက်င္ေတြ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ လာမွာ ျဖစ္တယ္”ဟု ေျပာၾကားသြားသည္။


   “ဒီသင္တန္းသူေတြကို အလုပ္ခန႔္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က ကၽြန္ေတာ္တို႔ နိုင္ငံမွာ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းေတြ ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေစဖို႔အတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ  ဖန္တီးေဆာင္ရြက္ေပး တာျဖစ္ပါတယ္။ စက္႐ုံမွာ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီ:က ကေလးေတြကို အလုပ္ခန႔္ေပးထားတယ္။ ဒီကေလးေတြကလည္း သူတို႔ရဲ့ မိဘေနအိမ္ေတြကို အလုပ္လုပ္ရာမွာရရွိတဲ့ ေငြေၾကး မ်ားေထာက္ပံ့ေပးေနတယ္လို႔ ၾကားသိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လည္း ဒီသင္တန္းဆင္းတိုင္းရင္းသူေတြကိုလည္း မိဘမ်ားထံ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ျပန္လည္ေပးပို႔မယ္လို႔ ယုံၾကည္တယ္။ နိုင္ငံအတြက္လည္း တိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။

    ဒီအထည္ခ်ဳပ္ အလုပ္သမားေလးေတြ က်န္းမာေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆးေပးခန္းဖြင့္လွစ္ထားတယ္။ သူနာျပဳဆရာမႏွစ္ဦးလည္း ထားေပးထားတယ္။ ကၽြန္ေတာ္ကလည္း ဆရာဝန္တစ္ဦးျဖစ္တဲ့အတြက္ လိုအပ္တဲ့အခါမွာ ကူညီေဆာင္ရြက္ ေပးပါတယ္။ သူငယ္ခ်င္းဆရာဝန္မ်ားကိုလည္း အကူအညီေတာင္းၿပီး အခါအားေလ်ာ္စြာ က်န္းမာေရးကိစၥေတြကိုေဆာင္ရြက္ေပးပါတယ္။

     ဒီတိုင္းရင္းသားကေလးေတြ အခုသင္တန္းကေန ထြက္လာၿပီးတဲ့အခါ လိုအပ္ခ်က္ေတြရွိခဲ့ရင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔က အစြမ္းကုန္ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားမွာပါ။

   အခုဒီသင္တန္းဟာ ႏွစ္ပတ္သင္တန္းျဖစ္ၿပီး ၁၀ ရက္ၾကာျမင့္မွာပါ။ ကၽြန္ေတာ္ အခုဒီသင္တန္းသူေတြကို အလုပ္မခန႔္မီ သင္တန္းကို လာေရာက္ေလ့လာခဲ့ပါ တယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ရဲ့ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံအတြက္ အဆင္ေျပမယ္လို႔ သတိျပဳမိတဲ့အတြက္ အခုလို အလုပ္ခန႔္ရတာျဖစ္ပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။   ဒီသင္တန္းကို အိမ္တြင္းမွုသင္တန္းေက်ာင္းေတြမွာ အေျခခံအိမ္တြင္းမွု သင္တန္း၊ အဆင့္ျမင့္စက္ခ်ဳပ္သင္တန္းေအာင္ျမင္ၿပီးသူေတြကို ေရြးခ်ယ္ေစလႊတ္တာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီသင္တန္းကို တက္ေရာက္ရတဲ့အတြက္ ေခတ္မီေမာ္တာအပ္ခ်ဳပ္စက္ေတြကို ကၽြမ္းကၽြမ္းက်င္က်င္ ခ်ဳပ္လုပ္နိုင္ၿပီး ဘယ္အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမဆို ကၽြမ္းက်င္ အထည္ခ်ဳပ္ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ဝင္ေရာက္ လုပ္ကိုင္နိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အခုလည္း သမီးတို႔ကို Myanmar Synergy Garment Co.,Ltd. အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံက အလုပ္ခန႔္အပ္ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။

   ဒီသင္တန္းကိုတက္ေရာက္တဲ့အတြက္ကုန္က်စရိတ္မရွိပါဘူး။ နိုင္ငံေတာ္က ဒီသင္တန္းကို လာတဲ့ခရီးစရိတ္၊ ေနထိုင္စားေသာက္မွုနဲ႔  သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းေတြ အခမဲ့ေထာက္ ပံ့ေပးတယ္။  ေနထိုင္ေရးအတြက္ အိပ္ေဆာင္ေတြမွာတစ္ဦး ခုတင္၊ စားပြဲ၊ ကုလားထိုင္၊ ေသတၱာေတြ စီစဥ္ ေဆာင္ရြက္ေပးထားၿပီး သင္ၾကားေရးအတြက္ တစ္ဦးကို ေမာ္တာ အထည္ခ်ဳပ္စက္တစ္လုံးနဲ႔ သင္ေထာက္ကူ ပစၥည္းေတြလည္း စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ ေပးထားပါတယ္။

    ေန႔စဥ္ နံနက္ ၆ နာရီမွာ တန္းစီလူစစ္ၿပီး ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း လမ္းေလၽွာက္တာ၊ ကိုယ္လက္ႀကံ့ခိုင္ေရးေလ့က်င့္ခန္းေတြ ျပဳလုပ္ရပါတယ္။ နံနက္ ၈ နာရီကေန နံနက္ ၁၁ နာရီအထိ သင္ခန္းစာေတြ သင္ၾကားရတယ္။ နံနက္ ၁၁ နာရီကေန မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီအထိ ထမင္းစားခ်ိန္ သတ္မွတ္ေပးပါတယ္။ မြန္းတည့္ ၁၂ နာရီကေန ညေန ၄ နာရီအထိ စာသင္ခ်ိန္၊ ညေန ၄ နာရီခြဲမွာ တန္းစီလူစစ္ၿပီ: ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း စိမ္းလန္းစိုေျပေရးလုပ္ငန္းေတြ ေဆာင္ရြက္ရတယ္။ ည ၇ နာရီကေန ၈ နာရီအထိ စာသင္ခန္းမွာ သင္ၾကားခဲ့ၿပီ:တဲ့ သင္ခန္း စာေတြကို ျပန္လည္ေလ့က်င့္ရတယ္။ တီဗြီ၊ ဗီဒီယိုေတြလည္း ျပသေပးပါတယ္။

   သမီးအေနနဲ႔ ဒီသင္တန္းကို ျမန္မာနိုင္ငံတဝန္းလုံးမွာ ေနထိုင္တဲ့ တိုင္းရင္းသားညီအမေတြအားလုံး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြ ရရွိတဲ့အတြက္ လာေရာက္တက္ေရာက္ သင္ၾကားေစလိုပါတယ္”ဟု ေျပာၾကားသည္။