ေခတ္မီေမာ္တာအထည္ခ်ဳပ္စက္ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၂၀) သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Mar 16, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ မတ္ ၁၆

                   နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနက ဖြင့္လွစ္ေသာ ေခတ္မီ ေမာ္တာအထည္ခ်ဳပ္စက္ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၂၀) သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားကို ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ရွိ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း၌ ယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာနမွ ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေဌးဦး တက္ေရာက္၍ သင္တန္းဆင္း အမွာစကားေျပာၾကားၿပီး သင္တန္းဆင္း ေအာင္လက္မွတ္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

                   သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားသို႔ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ စက္႐ုံ ပိုင္ရွင္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္း အထူးသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၂၉) မွ သင္တန္းသား/သူ မ်ား၊ ပစၥည္းထိန္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၆) မွ သင္တန္းသူမ်ားႏွင့္ ေခတ္မီေမာ္တာအထည္ခ်ဳပ္စက္ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၂၀) မွ သင္တန္းသူမ်ား အပါအဝင္ စုစုေပါင္းအင္အား (၂၈၅) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ 

                   ေခတ္မီေမာ္တာ အထည္ခ်ဳပ္စက္သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၂၀) မွ သင္တန္းဆင္းသင္တန္းသူ (၁၄၂) ဦးအနက္ Honeys Garment Industry တြင္ (၆၅) ဦး၊ Su Yu Ei Garment တြင္ (၁၉) ဦး၊ One of Front တြင္ (၂၈) ဦး၊ ၾကယ္တံခြန္အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ (၆) ဦး၊ PPK အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ (၅) ဦး စုစုေပါင္း (၁၂၃) ဦးတို႔ကို အလုပ္တာဝန္မ်ား ခြဲေဝေပးအပ္ခဲ့ၿပီး က်န္ (၁၉) ဦးမွာ မိမိေဒသတြင္ ကိုယ္ပိုင္စက္ခ်ဳပ္ လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။