နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားစက္မႈလက္မႈပညာသင္တန္းေက်ာင္း (ဘားအံ) တြင္ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္

by Thinmbadm1n / Jan 08, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၈ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ Bridge Asia Japan (BAJ) တို႔ ပူးေပါင္း၍ နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စက္မႈလက္မႈပညာသင္တန္းေက်ာင္း (ဘားအံ) ၌ ေဆာက္လုပ္ေရးသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၇)၊ လၽွပ္စစ္သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၇)၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ စက္ျပင္သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၆) ႏွင့္ ဂေဟသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၅) သင္တန္းမ်ား ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို   ၈-၁-၂၀၁၈ ရက္ေန႔နံနက္ (၀၉:၀၀) နာရီတြင္ အဆိုပါ သင္တန္းေက်ာင္း ခန္းမ၌က်င္းပခဲ့ရာ ကရင္ျပည္နယ္ လုံျခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးမ်ိဳးမင္းေနာင္ႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေဌးဦးတို႔က သင္တန္းဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး BAJ မွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Ms.Akiko MORIက သင္တန္းဆိုင္ရာမ်ားရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ့ၾကပါသည္။

          သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာအႀကီးအကဲမ်ား၊ BAJ မွ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသားမ်ား စုစုေပါင္းအင္အား (၁၃၀) ဦးခန႔္ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး  သင္တန္းတြင္  ေဆာက္လုပ္ေရးသင္တန္းသား (၂ဝ) ဦး၊ လၽွပ္စစ္သင္တန္းသား (၂၀) ဦးႏွင့္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္စက္ျပင္သင္တန္းသား (၃၀) ဦး၊ ဂေဟသင္တန္းသား (၂၀) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၉၀) ဦးျဖင့္ ၈-၁-၂၀၁၈ ရက္ေန႔မွ ၂၂-၆-၂၀၁၈ ရက္ေန႔အထိ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကား ပို႔ခ်သြားမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းသားမ်ား ေနထိုင္စားေသာက္ေရး၊ သင္တန္းဝတ္စုံ၊ သင္တန္းသုံးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ခရီးစရိတ္မ်ားအားလုံး အခမဲ့ျဖင့္ ဦးစီးဌာနမွ ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။