နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးစံေ႐ႊေအာင္ လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ႏွင့္အိမ္တြင္းမႈသင္တန္းေက်ာင္း သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားမ်ားအား တက္ေရာက္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးျခင္း

by Thinmbadm1n / Aug 14, 2013 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၃ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္

            နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးစံေ႐ႊေအာင္သည္ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်က္ (၁၄-၁၂-၂ဝ၁၃) ရက္ေန႔တြင္ မေကြးတိုင္း ေဒသႀကီး၊ ဆိပ္ျဖဴၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသမီးအိမ္တြင္းမႈ သက္ေမြးလုပ္ငန္း ပညာသင္တန္းေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိ၍ ဖြင့္လွစ္မည့္ အဆင့္ျမင့္စက္ခ်ဳပ္ သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၂၁)၊ အေျခခံအိမ္တြင္းမႈ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၂၅) တို႔၏ သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး သင္တန္းဖြင့္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္သည္ သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္း အနားတက္ေရာက္ လာၾကသူမ်ား၊ နည္းျပမ်ား၊ သင္တန္းသူမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႕ဆုံႏႈတ္ဆက္ၿပီး သင္တန္းသူမ်ား၏ လက္ရာမ်ားအား ၾကည့္႐ႈအားေပး ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ေက်ာင္းဝန္းအတြင္း လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး၍ သင္တန္းေက်ာင္း၏ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ေပး ခဲ့ပါသည္။

            ထို႔ေနာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ (၁၅-၉-၂ဝ၁၃) ရက္ေန႔တြင္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသမီးအိမ္တြင္းမႈ သက္ေမြးလုပ္ငန္း ပညာသင္တန္းေက်ာင္း တြင္ဖြင့္လွစ္မည့္ အဆင့္ျမင့္စက္ခ်ဳပ္ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၂၅)၊ အေျခခံအိမ္တြင္းမႈ သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၃ဝ) တို႔၏ သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္၍ သင္တန္းဖြင့္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားၿပီး စာသင္ခန္းမ်ား၊ သင္တန္းသူ အိပ္ေဆာင္မ်ား၊ စားရိပ္သာႏွင့္ ေက်ာင္းဝန္းအတြင္း သန္႔ရွင္းသာယာလွပေရး ေဆာင္႐ြက္ ထားရွိမႈတို႔အား လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈ စစ္ေဆးၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

            ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္သည္ ဆက္လက္၍ ကန္ပက္လက္ၿမိဳ႕ရွိ နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိလာရာ ေက်ာင္းအုပ္မွ ေက်ာင္း၏ အေျခအေနမ်ား၊ ေက်ာင္းသားအင္အားစာရင္းႏွင့္ လက္ရွိေဆာင္႐ြက္ဆဲ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပရာ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မွ လိုအပ္သည္မ်ားကို မွာၾကားခဲ့ပါသည္။

            ခရီးစဥ္အတြင္း ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္သည္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသူမ်ားအား ေတြ႕ဆုံ၍ ေက်ာင္းသားမ်ား၊ သင္တန္းသူမ်ားအား နည္းျပမ်ားမွ ေစတနာထား သင္ၾကားေပးရန္၊ ႏိုင္ငံေတာ္မွ  နယ္စပ္ေဒသမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ ေပးေနမႈမ်ားအား  တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား သိရွိနားလည္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရန္ ႏွင့္ အိမ္တြင္းမႈသင္တန္းသူမ်ားအား ကိုယ္ပိုင္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပဳႏိုင္သည္အထိ သင္ၾကားေပးရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းမွာၾကားၿပီး နည္းျပမ်ား၊ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။