နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး မြမ္းမံသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၃/၂၀၁၇) ဆင္းပြဲက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Nov 24, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ နိုဝင္ဘာလ ၂၄ ရက္

          ၂၀-၁၁-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ေသာ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန  ကြပ္ကဲမႈေအာက္ရွိ အမ်ိဳးသမီးအိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာ သင္တန္းေက်ာင္း (၄၁) ေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းအုပ္မ်ား လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝေစရန္အတြက္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္တင္ေရး မြမ္းမံသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၃/၂၀၁၇) သင္တန္းဆင္းပြဲကို (၂၄-၁၁-၂၀၁၇) ရက္ေန႔ ညေန ၃ နာရီတြင္ အမွတ္(၃) စစ္ေၾကာေရးႏွင့္ တည္းခိုေရးစခန္းရြာေတာ္၊ ဆင္ျဖဴရွင္ခန္းမ၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့ရာ နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္စိုးက  သင္တန္းဆင္းအမွာစကား ေျပာၾကားပါသည္။

          အဆိုပါ သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားသို႔ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနမွ  ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ား၊ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ သင္တန္းတက္ေရာက္သည့္ ေက်ာင္းအုပ္ (၄၁) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။