ေဖာ္ျပၿပီးသတင္းမ်ား

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားစြမ္းရည္ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္(စစ္ကိုင္း) ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္၊ အမွတ္စဥ္ (၁၃) သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနား တက္ေရာက္

by Thinmbadm1n / Oct 30, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ   ၃၀  

          စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ စစ္ကိုင္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ ဖြ႔ံၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ (စစ္ကိုင္း) ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမ၌ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ ဝိဇၨာဘြဲ႕၊ သိပၸံဘြဲ႕ႏွင့္ A.G.T.I ဒီပလိုမာရရွိသည့္ ေက်ာင္းသား (၂၁၃) ဦးတို႔၏ သင္တန္းဆင္းပြဲႏွင့္ အလုပ္ခန႔္အပ္လႊာေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကိုက်င္းပသည္။