ေဖာ္ျပၿပီးသတင္းမ်ား

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ထမ္းမိသားစုမ်ား၏ အ႒မအႀကိမ္ မဟာဘုံကထိန္ အလွဴေတာ္ မဂၤလာအခမ္းအနား က်င္းပ

by Thinmbadm1n / Nov 16, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္  နိုဝင္ဘာ ၁၆

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ႏွင့္ဇနီး ေဒၚခိုင္ေမၾကဴတို႔အား အမွဴးထား၍ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ထမ္းမိသားစုမ်ား၏ အ႒မအႀကိမ္ မဟာဘုံကထိန္အလွဴေတာ္ မဂၤလာအခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ (၉:၃၀) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႐ုံးအမွတ္(၄၂) စုေပါင္းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ (ရန္ကုန္) ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ အမွတ္စဥ္ (၁၆) သင္တန္းဆင္းပြဲအခမ္းအနားတက္ေရာက္

by Thinmbadm1n / Nov 02, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ နိုဝင္ဘာ   ၂  

          ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂုံဆိပ္ကမ္းၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္(ရန္ကုန္) ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမ၌ ယေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ ဝိဇၨာဘြဲ႕၊ သိပၸံဘြဲ႕ႏွင့္ A.G.T.I ဒီပလိုမာရရွိသည့္ ေက်ာင္းသား(၁၈၃)ဦးတို႔၏ သင္တန္းဆင္းပြဲႏွင့္ အလုပ္ခန႔္အပ္လႊာေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပသည္။