ေဖာ္ျပၿပီးသတင္းမ်ား

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ ခ်င္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Dec 24, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာလ  ၂၃ ရက္

   နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဆလိုင္းလ်န္လြယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ လုံၿခဳံေရး ႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးဟန္ဝင္းေအာင္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၁) ရက္ မွ (၂၃) ရက္အထိ ခ်င္းျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့သည္။

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Dec 23, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္    ဦးဆလိုင္းလ်န္လြယ္တို႕သည္  ဒီဇင္ဘာ (၁၉) ရက္ ႏွင့္ (၂၀) ရက္တို႕တြင္  ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ တီးတိန္ႏွင့္ ရိေခါဒါရ္ၿမိ႕ဳနယ္တို႕၌ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ ယာဥ္/ယႏၲရားမ်ား စုဖြဲ႕ထားရွိမႈအေျခအေနမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Dec 16, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ  ၁၆

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္သည္ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်က္  ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန မိတၳီလာခရိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရး႐ုံး၌ စုဖြဲ႕သိုေလွာင္ထားရွိသည့္ ယာဥ္/ယႏၲရားမ်ားအား သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့သည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးရဲနိုင္အား ကုလသမဂၢ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္ (WFP) ၏ Deputy Country Director ျဖစ္သူ Mr. Marcus Prior လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Dec 14, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၄ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးရဲနိုင္သည္ ကုလသမဂၢ ကမၻာ့ စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္ (WFP) ၏ Deputy Country Director ျဖစ္သူ Mr. Marcus Prior အား (၁၄-၁၂-၂၀၁၈) ရက္ေန႔၊ နံနက္ (၁၁:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လက္ခံ ေတြ႕ဆုံ ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ UNDP ၏ လက္ေထာက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Dec 13, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၃

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္သည္ ကုလ သမဂၢ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ UNDP ၏ လက္ေထာက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အာရွ-ပစိဖိတ္ ေဒသဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Mr. Haoliang Xu ႏွင့္အဖြဲ႕အား ယေန႔ နံနက္ (၁၁) နာရီခြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ေရာဂါ ျဖစ္ပြားသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္

by Thinmbadm1n / Dec 10, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ ၈

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ အတြင္းရွိ ေခ်ာင္းဆိုး၊ ရင္ၾကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္သည့္ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ (၁၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ နန္းယြန္း ၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ေနာႏုတ္ညိဳေက်းရြာ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ေက်းဇူးတင္ စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။