ေဖာ္ျပၿပီးသတင္းမ်ား

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္း ေရာဂါျဖစ္ပြားခဲ့ေသာေက်း႐ြာမ်ားရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ဆန္အိတ္မ်ားေထာက္ပံ့ေပးအပ္

by Thinmbadm1n / Apr 18, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီ ၁၈

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ အတြင္း ေရာဂါျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ ရန္ေနာႏုတ္ညိုေက်း႐ြာႏွင့္ ရန္ေနာဆန္ရီေက်း႐ြာတို႔ရွိ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ဆန္အိတ္မ်ားေထာက္ပံ့ေပးအပ္သည့္ အခမ္းအနားကို (၁၂-၄-၂၀၁၉) ရက္ေန႕တြင္ ရန္ေနာႏုတ္ညိုေက်း႐ြာ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

စီမံခန႔္ခြဲေရးသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၇၁)၊ အဆင့္ျမင့္စက္ခ်ဳပ္နည္းျပသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၃၄)၊ စာေရးဝန္ထမ္းသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁၀၄) လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေရး သင္တန္းမ်ားဆင္းပြဲက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Apr 05, 2019 / comments

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရး ေက်ာင္းတြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားလုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး သင္တန္းမ်ားျဖစ္သည့္ စီမံခန႔္ခြဲေရးသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၇၁)၊ အဆင့္ျမင့္စက္ခ်ဳပ္နည္းျပသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၃၄)၊ စာေရး ဝန္ထမ္းသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁၀၄)သင္တန္းမ်ားဆင္းပြဲအခမ္းအနားကို နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနတို႔မွ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူစုစုေပါင္း (၁၄၀)ဦးျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ ေလ့က်င့္ သင္ၾကာ