၀န္ႀကီးရံုး

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီးရံုးဖြဲ႕စည္းပံု

နယ္စပ္ေဒသမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး တစ္ႏွစ္တာကာလဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ေပး

by Thinmbadm1n / Mar 28, 2017 / comments

နိုင္လင္းၾကည္

ဓာတ္ပုံ - လွမင္းထြန္း (နယ္စပ္ေရးရာ)

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ပထမတစ္ႏွစ္တာထုတ္လႊင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းၾကားျခင္း

by Thinmbadm1n / Mar 27, 2017 / comments

၂၇-၃-၂၀၁၇ ည ၉ နာရီနွင့္ ၂၈-၃-၂၀၁၇ မနက္၈နာရီ သတင္းအျပီးတြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၏ တစ္နွစ္တာအား MRTVမွျပသမည္ျဖစ္ေႀကာင္း ဝန္ထမ္းမ်ားအား ႀကည့္ရႈ႕ႏိုင္ရန္ အေႀကာင္းႀကားအပ္ပါသည္။