တင်ဒါဖောင်ရောင်းချသည့်ရက်စွဲ တင်ဒါဖောင်ပိတ်မည့်ရက်စွဲ တင်ဒါအမည် တင်ဒါဖိုင် (View) တင်ဒါဖိုင် (Download)
17 Jan 20 17 Feb 20 နယ်စပ်‌ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ နေပြည်တော် အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း Download
12 Dec 19 03 Jan 20 နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း Download
ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်လုပ်ငန်းများ တင်ဒါစာရင်း (Lot-41) Download
16 Sep 19 16 Oct 19 နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း Download
တင်ဒါအောင်မြင်သည့် ကုမ္ပဏီများစာရင်း (၅-၉-၂၀၁၉) Download
တင်ဒါတင်သွင်းရမည့် အရေအတွက်စာရင်း Download
21 Aug 19 30 Aug 19 နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း Download
08 Apr 19 26 Apr 19 ၂၀၁၈-၂၀၁၉ခုနှစ်၊ ဘဏ္ဍာရေးနှစ် ခွင့်ပြုရန်ပုံငွေဖြင့် နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန်အတွက် 100W Solar (၂၁၄၀)စုံ Download