ကယားပြည်နယ်အတွင်း ၂၀၁၈ ပထမ ၆ လဘဏ္ဍာရေးနှစ်တွင် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သည့် နယ်စပ်ဒေသ ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ