ကယားပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုကြီးကြပ်ရေးရုံးအောက်ရှိ ခရိုင်၊ မြို့နယ်ရုံးများနှင့် တည်နေရာ

1