နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်ထံမှ ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ် B.Ed သင်တန်းဆင်း ဆရာ ဆရာမများနှင့် တာဝန်ရှိသူများ ဩဝါဒခံယူ

Title English
B.ED. GRADUATES FROM THE THE UNIVERSITY FOR THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL RACES OF THE UNION, ACCEPTING GUIDANCE FROM PRESIDENT OF THE STATE U WIN MYINT
Image
Body

နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်ထံမှ ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ် B.Ed သင်တန်းဆင်း ဆရာ ဆရာမများနှင့် တာဝန်ရှိသူများ ဩဝါဒခံယူ