၂၀၁၆− ၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်ရန်ပုံငွေ (၇၈၀)သန်းဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့သော တမူးမြို့ ရေပေးဝေရေး လုပ်ငန်းဖွင့်ပွဲကျင်းပ

Title English
INAUGURATED THE WATER SUPPLY OF TAMU TOWNSHIP IMPLEMENTED WITH (780) MILLION KYATS FOR 2016-2017 FISCAL YEAR
Image
Body

၂၀၁၆− ၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်ရန်ပုံငွေ (၇၈၀)သန်းဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့သော တမူးမြို့ ရေပေးဝေရေး လုပ်ငန်းဖွင့်ပွဲကျင်းပ