နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင် မဂွေဇ-ခေါင်လန်ဖူးလမ်း ဖောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ခေါင်လန်ဖူးမြို့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး

Title English
LT. GENERAL YE AUNG, UNION MINISTER FOR BORDER AFFAIRS, INSPECTED THE CONSTRUCTION OF MAGWAYZA-KHAUNGLANPHU ROAD AND DEVELOPMENT TASKS OF KHAUNGLANPHU TOWNSHIP
Image
Body

နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင် မဂွေဇ-ခေါင်လန်ဖူးလမ်း ဖောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ခေါင်လန်ဖူးမြို့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုပ်ငန်းများ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေး