နယ်စပ်ဒေသတိုင်းရင်းသားလေ့လာရေးအဖွဲ့များ နေပြည်တော်အတွင်း ဆက်လက်လေ့လာ

Title English
VISITING NATIONAL RACES FROM BORDER AREAS CONTINUED VISITING AROUND NAY PYI TAW
Image
Body

နယ်စပ်ဒေသတိုင်းရင်းသားလေ့လာရေးအဖွဲ့များ နေပြည်တော်အတွင်း ဆက်လက်လေ့လာ