ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲအောင် မွန်ပြည်နယ်နှင့်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက်

Title English
LT-GEN YE IN MON STATE AND TANINTHARYI TO CHECK THE DEVELOPMENT ACTIVITIES IN THE FIELD
Image
Body

 ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရဲအောင် မွန်ပြည်နယ်နှင့်တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိ  ဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများ ကွင်းဆင်းစစ်ဆေးဆောင်ရွက်