ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင် ကချင်ပြည်နယ်၊ ပူတာအိုမြို့ရှိ အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်း ပညာသင်တန်းကျောင်း၊ နယ်စပ်ဒေသ လူငယ်များဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်းကျောင်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေး

Title English
LT. GENERAL YE AUNG, UNION MINISTER FOR BORDER AFFAIRS, INSPECTED THE TRAINING SCHOOL FOR DEVELOPMENT OF NATIONALITIES YOUTH FROM BORDER AREAS AND VOCATIONAL TRAINING SCHOOLS OF DOMESTIC SCIENCE FOR WOMEN IN PUTAO TOWNSHIP, KACHIN STATE
Image
Body

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင်  ကချင်ပြည်နယ်၊ ပူတာအိုမြို့ရှိ အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်း ပညာသင်တန်းကျောင်း၊ နယ်စပ်ဒေသ လူငယ်များဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်းကျောင်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေး