အလုပ်ခေါ်စာများ

ခေါင်းစဥ် အလုပ်ခေါ်စာအမျိူးအစား အကြောင်းအရာ Document
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၃နှင့် အငယ်တန်းနှင့်လစာနှုန်းတူ ရာထူးနေရာများအတွက် လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန အလုပ်ခေါ်ယူစာ Website UD,LD 21-5-2024.pdf
နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန၊ ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန၊ နည်းပြ/သရုပ်ပြ လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း ပညာရေးနှင့်လေ့ကျင့်ရေးဦးစီးဌာန အလုပ်ခေါ်ယူစာ Website Tutor NRDC (YGN,SGG) 21-5-2024.pdf , Website Tutor UDNR 21-5-2024.pdf
အငယ်တန်းစာရေးလူတွေ့ဖြေဆိုအောင်မြင်သူများစာရင်းကြေငြာခြင်း နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန အလုပ်ခေါ်ယူစာ အငယ်တန်းစာရေးအောင်စာရင်း.pdf
ရေးဖြေအောင်မြင်သူများစာရင်းနှင့် လူတွေ့စစ်ဆေးမည့်ရက် ကြော်ငြာခြင်း နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန အလုပ်ခေါ်ယူစာ ရေးဖြေအောင်မြင်သည့်အမည်စာရင်း_0.pdf
ရေးဖြေစာမေးပွဲဖြေဆိုရမည့်ရက်ကြေငြာခြင်း နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန အလုပ်ခေါ်ယူစာ ဖြေဆိုရမည့်ရက်ကြေငြာခြင်း.pdf , ဖြေဆိုရမည့် အမည်စာရင်း.pdf
အငယ်တန်းအင်ဂျင်နီယာ-၃၊ ပုံဆွဲ-၄၊ အငယ်တန်းစာရေး၊ ယာဉ်မောင်းစက်ပြင်-၅၊ ရုံးအကူ ရာထူးများအတွက် အလုပ်လျှောက်လွှာခေါ်ယူခြင်း နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန အလုပ်ခေါ်ယူစာ 28-2-2024 အလုပ်ခေါ်ယူခြင်း.pdf , Driver-5 Form.pdf , Engineer Form.pdf , LD form.pdf , ရုံးအကူ Form.pdf
နယ်စပ်ဒေသနှင့်တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ ရေးဖြေစာမေးပွဲ ဖြေဆိုရမည့်နေရက်အား ကြေညာခြင်း နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန အလုပ်ခေါ်ယူစာ Date.pdf
အလုပ်လျှောက်လွှာတင်သွင်းရမည့်ရက် ထပ်မံတိုးမြှင့်သတ်မှတ်ခြင်း နယ်စပ်ဒေသဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန အလုပ်ခေါ်ယူစာ အလုပ်ခေါ်စာရက်တိုးမြှင့်ခြင်း_0.pdf
Job Vaccancy Test 2

Job Vaccancy Test 2

LD form_2.pdf
Job Offer Test 1

Job Offer Test 1

LD form_1.pdf