နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာန သက်ကြီးရွယ်အိုစောင့်ရှောက်ရေး (သူနာပြုအလုပ်သင်) သင်တန်းဖွင့် ပွဲကျင်းပ

video image