ရခိုင်ပြည်နယ် ညှိနှိုင်း/ပေါင်းစပ် ကော်မတီ၏ (၂/၂၀၂၂)လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကျင်းပပြုလုပ်

video image