နစကအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများ မြစ်ကြီးနားမြို့၌လီဆူတိုင်းရင်းသားများနှင့်တွေ့ဆုံ

video image