ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေသဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့်လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများအားကြည့်ရှုစစ်ဆေး

video image