နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်ထံမှ ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ် B.Ed သင်တန်းဆင်း ဆရာ ဆရာမများနှင့် တာဝန်ရှိသူများ ဩဝါဒခံယူ

Body

နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်ထံမှ ပြည်ထောင်စုတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ ဖွံ့ဖြိုးရေးတက္ကသိုလ် B.Ed သင်တန်းဆင်း ဆရာ ဆရာမများနှင့် တာဝန်ရှိသူများ ဩဝါဒခံယူ