၂၀၁၆− ၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်ရန်ပုံငွေ (၇၈၀)သန်းဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့သော တမူးမြို့ ရေပေးဝေရေး လုပ်ငန်းဖွင့်ပွဲကျင်းပ

Body

၂၀၁၆− ၂၀၁၇ ဘဏ္ဍာနှစ်ရန်ပုံငွေ (၇၈၀)သန်းဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့သော တမူးမြို့ ရေပေးဝေရေး လုပ်ငန်းဖွင့်ပွဲကျင်းပ