“ဝ” အထူးဒေသ(၂) နှင့် မိုင်းလားအထူးဒေသ (၄) သို့ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် နယ်မြေဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်

Body

“ဝ” အထူးဒေသ(၂) နှင့် မိုင်းလားအထူးဒေသ (၄) သို့ ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် နယ်မြေဒေသဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေး ကွင်းဆင်းဆောင်ရွက်