ရခိုင်ပြည်နယ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များဆွေးနွေး

Title English
DISCUSSED MATTERS ON PEACE AND STABILITY DEVELOPMENT AND RESETTLEMENT OF RAKHINE STATE
Image
Body

ရခိုင်ပြည်နယ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေးဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များဆွေးနွေး