နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်နှင့် မြစ်ကြီးနားမြို့ အမှတ် (၁၊ ၂) နယ်စပ်ဒေသတိုင်းရင်းသားလူငယ်များ ဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်းကျောင်း ကျောင်းသားများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲ

Body

နိုင်ငံတော်သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်နှင့် မြစ်ကြီးနားမြို့ အမှတ် (၁၊ ၂) နယ်စပ်ဒေသတိုင်းရင်းသားလူငယ်များ ဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်းကျောင်း ကျောင်းသားများနှင့် တွေ့ဆုံပွဲ