ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင် ကချင်ပြည်နယ်၊ ပူတာအိုမြို့ရှိ အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်း ပညာသင်တန်းကျောင်း၊ နယ်စပ်ဒေသ လူငယ်များဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်းကျောင်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေး

Body

ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရဲအောင်  ကချင်ပြည်နယ်၊ ပူတာအိုမြို့ရှိ အမျိုးသမီးအိမ်တွင်းမှုသက်မွေးလုပ်ငန်း ပညာသင်တန်းကျောင်း၊ နယ်စပ်ဒေသ လူငယ်များဖွံ့ဖြိုးရေးသင်တန်းကျောင်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေး